POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Echipa de la HOTEL NOVUM BY THE SEA cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul de date FAPACO SRL, cu sediul in București, Splaiul Independentei, nr.313B, Corp C11, et.4, proprietar al mărcii NOVUM BY THE SEA precum și a website-urilor www.novumbythesea.ro, www.rezervari.novumbythesea.ro, a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare prelucra a putea prelucra datele dumneavoastră personale în condiții de securitate adecvată.

NOVUM BY THE SEA prelucrează datele cu caracter personal colectate direct, de la dumneavoastră în calitate de persoană vizată, prin intermediul site-urile noastre ori la recepția hotelului de către unul dintre angajații noștri, sau indirect prin intermediul agențiilor de turism.

Datele cu caracter personal vor fi colectate numai în baza acordului dumneavoastră, oferit cu bună știință, de buna voie, din proprie inițiativă, la solicitarea unuia dintre salariații noștri prin Fișa de cazare, sau prin unul dintre formularele on-line utilizate pentru rezervarea șederii, ori alte scopuri de interacțiune online (exemplu pentru abonarea la newsletter) .

In cazul in care NU sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document vă rugăm NU utilizați website-ul nostru sau NU ne furnizați datele dvs. personale. Menționam însă ca este posibil ca anumite servicii să fie condiționate, prin lege, de furnizarea unor date personale pentru a putea fi accesate.

NOVUM BY THE SEA nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document.

Datele personale ce pot fi prelucrate de operator, pot consta în : nume și prenume, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, date din CI sau Pass, ora/data sosirii, ora/data plecării, adresa IP, tip browser, imagine statică sau în mișcare, precum și orice alte date ce pot fi colectate în mod conjunctural.

Persoanele vizate ale căror date vor fi prelucrate, de către NOVUM BY THE SEA, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt: clienții persoane fizice ai NOVUM BY THE SEA (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți, legali sau convenționali ai unor Persoane Juridice.

NOTĂ! În cazul nefurnizării datelor personale solicitate într-o formă completă, actualizată şi corectă este posibil ca Operatorul să nu vă poată pune la dispoziție serviciile solicitate.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 • Rezervarea șederii și a serviciilor adiacente;
 • Comunicarea cu operatorul prin poșta electronică sau similar, sau verbal;
 • Prestarea serviciului achiziționat;
 • Facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor/produselor;
 • Acțiuni de marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate ce vizează serviciile oferite de Operator;
 • Dezvoltarea şi îmbunătățirea produselor/serviciilor Operatorului;
 • Gestionarea relației cu clienții prin orice mijloace de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente ale Operatorului;

Eventualii destinatari ai datelor personale

Toate informațiile colectate de la persoanele vizate vor fi tratate ca fiind confidențiale şi vor fi partajate cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior exprimat.

Excepție fac următoarele entități:

- Furnizori de servicii complementare, prestatori de servicii digitale precum şi alte persoane juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai NOVUM BY THE SEA care prelucrează date personale în numele Operatorului pentru a ajuta la buna desfășurare a activității acestuia.;

- Autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, NOVUM BY THE SEA va prelucra datele cu caracter personal ale clienților săi pe o perioadă de maximum 5 ani, excepție făcând prevederile legal în care se specifică un termen mai lung. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, datele vor fi distruse conform procedurilor interne.

Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor personale

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi pentru evitarea eventualelor abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate de ultimă oră, precum și politici şi proceduri de lucru interne adecvate.

NOTĂ! Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată.

Drepturile persoanelor vizate

Prin citirea acestui document, persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile.

 • dreptul de acces la datele personale ale solicitantului;
 • dreptul la rectificare, corectare a datelor personale;
 • dreptul la ştergerea datelor personale colectate în baza unui acord;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție în cadrul unui proces individual automatizat;

NOTĂ! Atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, persoana vizată are dreptul, de a-şi retrage consimțământul în orice moment fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

NOTĂ! Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod, gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

În cazul în care, persoana vizată, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, NOVUM BY THE SEA poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, personal la recepția hotelului sau prin e-mail la adresa:

Va informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

În cazul în care considerați că datele personale vă sunt prelucrate în mod abuziv vă puteți adresa și ANSPDCP.

NOTĂ! Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale.

Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu ultima versiune a acestora.

Prin accesarea website-urilor sau utilizarea serviciilor NOVUM BY THE SEA prin intermediul website-urilor, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

© 2024 NovumByTheSea
Powered by: AGP.media