INFORMATII PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Activitatea desfasurata in cadrul societatii FAPACO SRL – “Complex Hotelier cu Restaurant” este reglementata prin Autorizatia de Mediu nr. 235 din 07.10.2020, valabila pe toata perioada obtinerii vizei anuale, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

In vederea conformarii cu actul de reglementare precum si cu legislatia de mediu in vigoare, in cadrul obiectivului se acorda o deosebita atentie protectiei mediului, investindu-se in dotari si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu astfel incat impactul generat sa fie minim.

Protectia solului este asigurata prin alei de acces si locuri de parcare amenajate. Pentru indepartarea eventualelor pete de produs petrolier de la mijloacele de transport ale clientilor sau furnizorilor se utilizeaza material absorbant biodegradabil.

Din activitate rezulta diverse cantitati de deseuri, codificate cf. OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si a DECIZIEI COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Se asigura colectarea tuturor categoriilor de deseuri generate, selectiv, in spatiu special amenajat, in vederea predarii spre valorificare/eliminare catre operatori autorizati cu care societatea are incheiate contracte, cf OUG 92/2021. Evidenta gestiunii deseurilor se tine lunar, in conformitate cu HG 856/2002 si se raporteaza la APM Constanta, conform cerintelor autorizatiei de mediu.

Se iau toate masurile necesare astfel incat, in activitatea desfasurata, gestionarea deseurilor, in conformitate cu cerintele art. 21 din OUG 92/2021, sa se realizeze:

  • fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
  • fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor;
  • fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Se va asigura stocarea separate a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico chimice, de compatibilitati si de natura tipului materialului de stingere utilizat in caz de incendiu.

Se monitorizeaza lunar apa uzata, in perioada sezonului estival, in vederea incadrarii in limitele prevazute de NTPA 002/2005, prin efectuarea de buletine de analiza care sunt inaintate autoritatii de mediu.

In fiecare an, societatea FAPACO SRL investeste in masuri menite sa creasca gradul de protectie a mediului si de asemenea care sa confere un aspect peisagistic cat mai atragator obiectivului nostru.

Politica societatii este de a oferi servicii de calitate clientilor “COMPLEXULUI HOTELIER si A RESTAURANTULUI” prin desfasurarea de activitati prietenoase mediului.

Autorizatia de mediu 235/07.10.2020-decizie viza anuala nr. 552/30.07.2021

© 2024 NovumByTheSea
Powered by: AGP.media